Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt noweli kilku ustaw: k.k.s; ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prawa o ruchu drogowym i ustawy o strażach gminnych. Powodów zmian jest kilka.

Po pierwsze, chodzi o zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości. Po zmianie więcej organów będzie ścigać wykroczenia skarbowe jak paserstwo wyrobami akcyzowymi, np. papierosami, tytoniem czy alkoholem.

Po drugie, łatwiejsze ujawnienie dopuszczania się wykroczeń uderzających wprost w interesy konsumentów oraz w budżet państwa, nieewidencjonowania obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydawania paragonów.

Po trzecie, utrudnienie nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi.

I po czwarte, zapewnienie pożądanego wpływu na środowisko przez weryfikację techniczną pojazdów napędzanych przez nieprzeznaczone do tego paliwa.

Czytaj więcej

Nowe służby na tropie przestępców akcyzowych

Pośrednim celem ma być ograniczenie szarej strefy w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych, a także zmniejszenie obrotu gospodarczego dokonywanego z pominięciem kas rejestrujących.

Instrumentami, które mają pozwolić na osiągnięcie tych celów, ma być stworzenie nowego katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego w ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Inspekcja Handlowa i straże gminne).

Statystyki dowodzą, iż dotkliwość dotychczasowych przepisów dla sprawców nielegalnego wykorzystania oleju opałowego do celów napędowych nie stanowi czynnika odstraszającego. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (używanie oleju opałowego jako napędowego, naczelnicy urzędów celno-skarbowych wszczęli w 2017 r. 37 postępowań, w 2018 r. 32, w 2019 r. 32, w 2020 r. 14 i w 2021 r. 8).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Po zmianie, jeśli Służba Celno-Skarbowa lub ITD ujawni użycie paliwa nieprzeznaczonego do napędu pojazdów, samochód trafi na dodatkowe badanie techniczne. Powód? Użycie paliw opałowych może wpłynąć negatywnie na stan techniczny pojazdu oraz wymagania ochrony środowiska.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne