Według planu prac Rady Ministrów w tym roku rząd ma przyjąć projekt przepisów obliczonych na usprawnienie ścigania obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez płacenia podatku akcyzowego. W tym celu ma powstać nowela do kodeksu karnego skarbowego.

Dziś postępowania przygotowawcze w sprawach przestępstw podatkowych związanych z takimi towarami prowadzą głównie organy Krajowej Administracji Skarbowej, a poza tym Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa (w niektórych przypadkach także ABW i CBA).

Czytaj też: Zmiany w deklaracjach akcyzowych

Do listy służb upoważnionych do prowadzenia tych postępowań ma dołączyć także Inspekcja Handlowa oraz straże gminne. Ich kompetencje jako organów ścigania będą dotyczyły jednak tylko niektórych przestępstw: paserstwa wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi znakami akcyzy, a także nieewidencjonowania obrotu (w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo niewydania paragonu).

W projekcie mają się też pojawić nowe sankcje dla sprzedawców alkoholi, którzy nie będą prowadzili ewidencji albo nie będą wydawali paragonów. Będą oni musieli liczyć się z cofnięciem koncesji na taką sprzedaż (ma to dotyczyć tylko przypadków recydywy).

Z kolei kary z k.k.s. za nielegalną produkcję wyrobów alkoholowych i tytoniowych mają być znacznie podwyższone. W rządowej zapowiedzi nie podano, jakie konkretnie będzie to zaostrzenie kar. Wspomniano jednak, że chodzi o „zmniejszenie dysproporcji" między surowymi karami za produkcję narkotyków a sankcjami przewidzianymi za „dużo bardziej dochodową" produkcję alkoholi i papierosów.

Dziś za wyrób narkotyków grożą kary grzywien i pozbawienia wolności. Za taką działalność w znacznej skali przestępcy grożą co najmniej trzy lata za kratami. Za produkcję alkoholi i wyrobów tytoniowych poza składem podatkowym również grożą kary grzywien i pozbawienia wolności, ale nie przewidziano trzyletniego minimum.

Inna nowość ma dotyczyć nielegalnego użycia olejów opałowych do napędu pojazdów używanych do usług transportowych. Po wykryciu takiego procederu pojazd ma być kierowany na obligatoryjne techniczne badanie uciążliwości dla środowiska.