Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulacji unijnych dotyczących zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji leków.

Cały problem wziął się z tego, iż polskie przepisy, określając warunki zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego używanego do produkcji leków, odniosły je do nabycia wewnątrzwspólnotowego, a także do sytuacji krajowych, np. wyprowadzenia alkoholu ze składu podatkowego. Pominięto natomiast, jak ma wyglądać to zwolnienie dla importu. Podatnicy uznawali w tym przypadku, że należy bezpośrednio stosować przepisy dyrektywy UE. Przyjmowali bowiem, że Polska nie wprowadziła żadnych dodatkowych warunków formalnych zwolnienia.

Polskie władze skarbowe, a także sądy administracyjne w większości prezentowały stanowisko zgoła odmienne.

Przyjęte obecnie działania Komisji Europejskiej stawiają pod znakiem zapytania kierunek tego rozstrzygnięcia oraz innych podobnych. Najwyraźniej bowiem takie stanowisko nie zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską, która poinformowała o wszczęciu postępowania w trybie art. 258 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Być może dostrzegła, w ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, że zwolnienia z akcyzy dla alkoholu określone w unijnej dyrektywie są zasadą, a nie wyjątkiem, co oznacza, że należy je stosować możliwie szeroko.

Postępowanie zainicjowane przez Komisję Europejską może się przyczynić do zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w ww. zakresie, tj. wymusić na Polsce podjęcie działań dostosowawczych do regulacji unijnych. W konsekwencji może to pozwolić branży farmaceutycznej na uproszczenie łańcucha sprowadzania do Polski spoza Unii Europejskiej surowców alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji leków.

—oprac. olat

Autor jest radca prawnym, partnerem w kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka