Ministerstwo Finansów przedstawi dziś na konferencji dane o dochodach i zwrotach VAT w latach 2007–2017. Podane dotychczas przez resort informacje na ten temat są pozytywne zarówno dla budżetu państwa, jak i przedsiębiorców. Wpływy VAT za siedem miesięcy tego roku wzrosły o 24,5 proc. w porównaniu z tym okresem w 2016 r.

Wynika z nich, że zwroty VAT od stycznia do końca czerwca 2017 r. wyniosły 37,8 mld zł. W pierwszym półroczu 2016 r. było 42,8 mld zł. Ministerstwo tłumaczy, że wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze, przyspieszenie zwrotów VAT w grudniu 2016 r., których termin realizacji przypadał na 2017 r.

Spadek wyłudzeń

– Po drugie, to efekt rozwiązań nakierowanych na eliminację oszustw i nadużyć w VAT oraz poprawę ściągalności tego podatku – napisał wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13990.

W efekcie, mimo iż liczba deklaracji, w których wykazano podatek do zwrotu, wzrosła o 24 tys., to podatnicy żądali wypłat mniejszych o 4,19 mld zł. Według MF wskazuje to na spadek liczby wyłudzeń.

Jednocześnie przedsiębiorcy krócej czekają na zwrot VAT. W przypadku deklaracji złożonych w pierwszym półroczu było to 39 dni, a analogicznym okresie poprzedniego roku – 43 dni.

– To od oceny ryzyka i dokonywanych analiz przez organ podatkowy zależy faktyczna data zwrotu różnicy VAT – uważa wiceminister Cybulski.

Według niego istotny wpływ na dochody podatkowe w pierwszych miesiącach 2017 r. miały zmiany systemowe. Wymienił m.in. wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT w branży budowlanej, likwidację rozliczeń kwartalnych dla podmiotów innych niż mali podatnicy, wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT oraz wprowadzenie obowiązku comiesięcznego przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych przez podatników VAT prowadzących ewidencję przy użyciu programów komputerowych.

Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP, zwraca uwagę, że luka VAT, szacowana na łącznie ponad 160 mld zł, to ogromny problem w całej Unii Europejskiej. Jednak Polska zbyt późno podjęła działania uszczelniające. Tymczasem np. Czechy i Włochy wprowadziły ograniczony split payment, a Portugalia – centralną bazę faktur.

Poczekajmy z entuzjazmem

– Także wdrożenie prostych rozwiązań potrafiło trwać bardzo długo. Przykładem jest odwrócony VAT w obrocie złomem, który został wprowadzony dopiero po niemal dwuletniej dyskusji na temat nadużyć występujących w tym obszarze – mówi Tomasz Michalik.

Jego zdaniem jednak, na rzetelną ocenę skutków zastosowanych rozwiązań musimy jeszcze poczekać. Trudno się ekscytować wynikiem kilku miesięcy, który może być skutkiem rozmaitych czynników.

– Nie możemy mieć dziś pewności, że wzrost przychodów z VAT jest skutkiem przepisów, które weszły w życie kilka miesięcy temu. Poczekajmy więc z entuzjazmem – dodaje Michalik.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand

Zauważalna poprawa wpływów z VAT jest efektem kilku czynników. Wynika zarówno z działań legislacyjnych uszczelniających system VAT, z poprawy skuteczności kontroli, jak i z działań rządu w sferze makroekonomicznej. Wpływy z VAT rosną dzięki wzrostowi PKB, do czego przyczynia się zwiększona konsumpcja. Na to, że Polacy kupują więcej, wpłynął w dużej mierze program 500+. Należy jednak pamiętać, że luka w VAT – według badań różnych instytucji – wciąż wynosi od 40 do 60 mld zł, co oznacza konieczność dalszych działań uszczelniających. Mam nadzieję, że do ograniczenia wyłudzeń VAT przyczyni się planowane wprowadzenie podzielonej płatności.