Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 16 września 2021 r. (I SA/Wr 437/20).

Spółka należy do międzynarodowego koncernu samochodowego i prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie czterech zezwoleń w modelu producenta kontraktowego. Produkcja i sprzedaż są realizowane zgodnie ze zleceniami spółek z grupy X (pryncypał), gdzie określana jest w szczególności specyfikacja wyrobu, wolumen zamówień i poziom wynagrodzenia spółki. W toku działalności rzeczywisty wolumen zamówień może być mniejszy niż pierwotnie ustalony, przez co pierwotnie uzgodniona cena wyrobów gotowych nie zapewnia uzyskania przez spółkę prognozowanego poziomu dochodowości. Rozliczenia spółki między nią a pryncypałem podlegają reżimowi cen transferowych, więc konieczne jest dostosowanie dochodowości spółki na sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu rynkowego. Spółka i pryncypał dokonują korekty dochodowości zwiększającej przychody spółki z wykorzystaniem noty księgowej. Korekta rentowności nie stanowi korekty cen poszczególnych wyrobów gotowych, gdyż nie jest możliwe ustalenie, jaki wpływ ma zaistniała okoliczność na poszczególne ceny wyrobów gotowych. Korekta nie podlega więc udokumentowaniu fakturą VAT.