Każdy inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki w IPO (pierwszej emisji) i zachowa je przez trzy lata, nie zapłaci podatku od zysków z ich sprzedaży. Ułatwi to polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów. Tak Ministerstwo Finansów reklamuje nową ulgę wprowadzaną w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu.

Czytaj więcej

Monistyczny model kontroli i nadzoru w prostej spółce akcyjnej

– Obecnie od dochodu ze sprzedaży akcji płaci się 19 proc. podatku. Bez względu na okres ich posiadania. Z Polskiego Ładu wynika, że zwolnione z PIT będą dochody ze sprzedaży akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej, jeśli ta sprzedaż nastąpi po trzech latach od dnia, w którym akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor w PwC. Dodaje, że ulga dotyczy też tych, którzy odziedziczyli takie akcje.

Czy mogą z niej skorzystać także pracownicy wchodzącej na giełdę spółki?

– Generalnie tak. Dlatego nowe podatkowe zwolnienie może stanowić atrakcyjny instrument dla firm, które tworzą pracownicze plany akcyjne. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dodatkowy warunek ulgi. Otóż podatnik albo jego spadkodawca nie mogą być podmiotami powiązanymi ze spółką w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia akcji – wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Kogo może dotyczyć to ograniczenie?

– Na pewno nie szeregowych pracowników. Za podmioty powiązane mogą być natomiast uznani członkowie zarządu kierujący spółką. Wątpliwości mogą się pojawić przy menedżerach niższego szczebla, którzy także mają możliwości decyzyjne. Dlatego konstruując plan akcyjny, spółka musi dokładnie przeanalizować przepisy ustawy o PIT o podmiotach powiązanych – mówi ekspertka.

Zwolnienie ma zastosowanie do akcji objętych lub nabytych po 31 grudnia 2021 r. Polski Ład jest już w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) i ma obowiązywać w większości od 1 stycznia 2022 r.