Rada Ministrów wydała przedłożone przez ministra rolnictwa rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W przyszłym roku wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju. W budżecie zarezerwowano na ten cel 720 mln zł.

Ustalono też limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych, który wyniesie 81,70 zł. Do jego ustalenia przyjęto powierzchnię ok. 8,6 mln ha użytków.

Przyjęte przez rząd kwoty nie przekraczają limitu wyznaczonego w przepisach UE. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy mają wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji rolnej i wzrost konkurencyjności.

etap legislacyjny czeka na publikację w Dzienniku Ustaw