Skarbówka twierdzi, że badanie due diligence (kondycji firmy) powinien przeprowadzić inwestor. Jeśli zrobi to inny podmiot, fiskus zakwestionuje rozliczenie wydatków w podatkowych kosztach. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych. Jej udziałowcem jest inna spółka, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe. Syndyk ogłosił przetarg na jej sprzedaż. Pokrywa on koszty opisu i oszacowania przedmiotu sprzedaży. Wydatki na audyt (due diligence) muszą ponieść spółki zależne, m.in. ta, która wystąpiła o interpretację.

Jest to przede wszystkim koszt obsługi prawnej procesu due diligence. Chodzi m.in. o pomoc w przygotowaniu dokumentów do udostępnienia potencjalnym oferentom, doradztwo dotyczące przekazywanych informacji, odpowiedzi na pytania kierowane przez inwestorów, wsparcie w procesie negocjowania i przygotowania umowy.

Spółka musi także ponieść koszty obsługi technicznej audytu, przede wszystkim udziału ekspertów w dziedzinie prowadzenia procesów budowlanych, którzy będą uczestniczyli w wizjach lokalnych budynków.

Kolejny wydatek to opłaty za utworzenie wirtualnego portalu informacyjnego wraz z obsługą informatyczną oraz za przygotowanie papierowej kopii dokumentacji do wglądu audytorów.

W czasie due diligence będzie badana spółka, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, a także spółki zależne. Dzielą się one wydatkami. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Spółka, która złożyła wniosek o interpretację, twierdzi, że tak.

Wydatek na due diligence ma bowiem na celu nabycie udziałów przez nowego inwestora. Taka transakcja oznacza możliwość rozwoju jej działalności. W interesie spółki leży więc jak najszybsze i sprawne przeprowadzenie audytu. Dodaje, że ułatwi jej to też bieżącą działalność, chociażby dzięki uporządkowaniu dokumentacji prawnej i technicznej.

Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem wydatki na przeprowadzenie due diligence nie mają związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Co do zasady tego rodzaju wydatki ponoszone są przez potencjalnego inwestora w celu obiektywnej oceny sytuacji finansowej i operacyjnej podmiotu, którego udziały ma zamiar nabyć. Pomagają też poznać i ocenić ryzyko związane z planowaną transakcją oraz szczegółowo zaplanować harmonogram procesu inwestycyjnego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W opisanej sprawie spółka nie będzie jednak stroną transakcji. Wydatki na audyt są kosztami ponoszonymi na rzecz innych podatników. Spółka nie może więc odliczyć ich od swoich przychodów.

numer interpretacji: IBPB-1-3/4510-120/15/MO