Umowa o subpartycypację jest zdefiniowana w ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ustawa o FI).

Czytaj także: