Ustalenie podstawy opodatkowania VAT dla usług logistycznych

Podstawę opodatkowania, w przypadku świadczenia usług logistycznych wskazanych w opisie sprawy, będzie stanowić jedna kwota zawierająca w sobie równowartość usługi głównej i usług pomocniczych wraz z naliczoną marżą.

Publikacja: 25.03.2024 04:30

Ustalenie podstawy opodatkowania VAT dla usług logistycznych

Foto: Adobe Stock

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 06.07.2023 r. (0112-KDIL1-1.4012.154. 2023.3.HW).

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zajmuje się działalnością usługową, pełni funkcję podmiotu wspomagającego inne podmioty w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozważa rozpoczęcie świadczenia kompleksowych usług logistycznych. Za każdym razem będą one obejmować łącznie takie elementy jak: wyszukiwanie mieszkań do wynajęcia po uzyskaniu od kontrahenta zlecenia na organizację usługi w określonych miejscach, w których zleceniodawcy będą realizować swoje zlecenia w stosunku do osób trzecich; negocjowanie i zawieranie stosownych umów najmu z właścicielami mieszkań do realizacji tego zadania; organizowanie i zarządzanie bazą noclegową dla pracowników zleceniodawców; kontaktowanie się z pracownikami zlecającego zamieszkującymi mieszkania objęte usługą i właścicielami wynajmowanych mieszkań w celu zapewnienia prawidłowych rozliczeń z tytułu najmu, jak i zapewnienie prawidłowej eksploatacji mieszkań; opłacanie czynszów i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań ze środków własnych wnioskodawcy. Zleceniodawcy będą oczekiwać od wnioskodawcy kompleksowego rozwiązania problemu dotyczącego organizacji miejsc pobytu dla swoich pracowników. Czynności te wnioskodawca będzie wykonywał we własnym imieniu, a wydatki z nimi związane Spółka będzie ponosiła na swoją rzecz. Zlecający za wykonaną usługę logistyczną otrzyma fakturę, w której nie będzie wskazania poszczególnych części składowych tej usługi ani ich wartości.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego