NSA: nieodpłatne testowanie próbek nie podlega VAT

Nieodpłatne testowanie próbek, które ma na celu pozyskanie informacji lub uniknięcie strat, jest związane z działalnością i nie podlega VAT.

Publikacja: 15.03.2024 06:55

NSA: nieodpłatne testowanie próbek nie podlega VAT

Foto: Adobe Stock

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o podatkowe skutki otrzymania towarów do przetestowania. Nie zgodził się, że taka sytuacja podlega VAT.

Fiskus chciał VAT od towarów do przetestowania

Sprawa dotyczyła jednego z potentatów branży górniczej. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jej procesy produkcyjne są skomplikowane i wymagają materiałów oraz urządzeń o określonych parametrach. Dlatego otrzymuje od zewnętrznych firm towary lub materiały do przetestowania. Chodzi o sprawdzenie ich przydatności w prowadzonej działalności i ułatwienie decyzji o ewentualnym zakupie. Podatniczka podkreśliła, że za otrzymane towary oraz ich sprawdzenie nie otrzymuje ani nie ponosi odpłatności. Czasami zobowiązuje się do wyrażenia opinii bądź do sporządzenia raportów. Spółka uważała, że ten rodzaj jej aktywności nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Bo choć są one nieodpłatne, to służą działalności gospodarczej.

Innego zdania był fiskus. Nie kwestionował, że opodatkowanie VAT co do zasady uwarunkowane jest odpłatnością. Wyjątek stanowią świadczenia nieodpłatne z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w tym usługi do celów innych niż działalność gospodarcza. A w ocenie urzędników testowanie towarów przez spółkę nie wpływa na jej przyszłą sprzedaż, wizerunek ani generowanie zysku. Dokonywane jest więc na cele inne niż działalność gospodarcza, co uzasadnia opodatkowanie VAT.

Spółka poszła do sądu i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Jego zdaniem sporne testowanie odbywa się na cele związane z działalnością. Zauważył, że celem ustawodawcy było pozostawienie poza opodatkowaniem takich czynności jak testowanie towarów czy przekazywanie niewielkich próbek służących działalności. A taki cel w opinii sądu ma właśnie sporne testowanie, i to nawet jeśli skarżąca w dalszej działalności wykorzysta tylko niewielki asortyment towarów. Sąd zauważył, że choć każda działalność zasadniczo jest nastawiona na zysk, to nie zawsze jego brak wyłącza związek z działalnością. Sporne działania należałoby zatem postrzegać raczej jako mające na celu uniknięcie strat.

Czytaj więcej

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

NSA: testowanie ma związek z działalnością

Ostatecznie rację spółce przyznał NSA, choć zastrzegł, że w sprawie chodzi o interpretację i opierał się na opisie przedstawionym we wniosku. Spółka wskazywała zaś, że choć testowanie nie daje profitów, to odbywa się na jej infrastrukturze i ma związek z branżą. Dlatego, jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Elżbieta Olechniewicz, w spornym przypadku testowanie ma związek z działalnością.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1363/20

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Stanowisko przedstawione przez WSA i NSA jest oczywiste, dlatego tym bardziej dziwi upór organu wydającego interpretację, aby spór toczyć do ostatniej instancji. Postrzegam to jako nadużycie i pogłębianie chaosu interpretacyjnego. Świadczenia uznane za usługi w rozumieniu VAT są opodatkowane w dwóch sytuacjach, m.in. gdy są wykonywane nieodpłatnie, ale nie da się ustalić związku – nawet pośredniego – pomiędzy takim świadczeniem a działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Jeśli zatem dane świadczenia mogą mieć wpływ na działalność spółki, to nie podlegają opodatkowaniu.
Nie ma znaczenia, czy świadczeniobiorca odnosi jakąś korzyść. W spornej sprawie podatnik jasno wskazywał, że z uwagi na specyfikę działalności testowane przez niego wyroby mogą okazać się przydatne. Jest to wystarczający związek, aby wykluczyć opodatkowanie takich świadczeń VAT.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność