– Od 1 stycznia 2017 r. nadal będzie możliwe wygaszanie zobowiązań w kwocie przekraczającej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nettingu lub stosowanie transakcji barterowych albo innych niż płatność form regulowania zobowiązania i zaliczanie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu – stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach.

Chodzi o wątpliwości, jakie powstały w związku z wchodzącym od nowego roku ograniczeniem z 15 tys. euro do 15 tys. zł kwoty płatności w transakcjach między przedsiębiorcami, które trzeba regulować za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jednocześnie w życie wejdzie zasada, że płatności dokonane z pominięciem takiego rachunku nie będą podatkowymi kosztami.

Izba potwierdza w interpretacji opinię pytającej spółki, że wyłączenie nie dotyczy wszystkich form regulowania zobowiązań. Nowy przepis mówi tylko o płatnościach. Inne formy regulowania zobowiązań nie są objęte ograniczeniami i nadal będą uprawniały do kosztów.

nr interpretacji: 2461-IBPB-1-2.4510.881.2016.1.JP