Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r. (0115-KDIT3.4011.195.2017.1.DP). Wystąpiła o nią podatniczka prowadząca działalność handlową. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w księdze przychodów i rozchodów. Podobną działalnością zajmuje się jej mąż, z którym ma wspólnotę majątkową. Pod koniec roku mąż zamierza nieodpłatnie przekazać żonie całą swoją firmę. Nastąpi to na podstawie protokołu podpisanego przez oboje małżonków. Następnie mąż zlikwiduje swoją działalność. Kobieta zastanawia się, czy otrzymane od męża towary handlowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jej firmy.

Jej zdaniem odpowiedź powinna być twierdząca. Towary kupione przez męża weszły do wspólnego majątku małżonków. Celem ich nabycia było uzyskanie przychodu, a więc powiększenie małżeńskiego majątku, niezależnie od tego, w którym przedsiębiorstwie są zaksięgowane. Podatniczka twierdzi, że po przekazaniu firmy mąż powinien w swojej księdze przychodów i rozchodów zmniejszyć podatkowe koszty o wartość niesprzedanych towarów. Natomiast ona będzie mogła zaksięgować towary, zwiększając swoje koszty. Co na to fiskus?

Przede wszystkim potwierdził, że jest możliwość przekazania z jednej firmy do drugiej towarów handlowych stanowiących współwłasność łączną małżonków. Przypomniał też, że przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego majątku małżonków.

Jakie to ma przełożenie na rozliczenie podatkowe? Zdaniem fiskusa wydatek na nabycie towarów przekazanych z działalności męża do firmy żony spełnia przesłankę wymienioną w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ można uznać, że został poniesiony w celu uzyskania przychodu. To natomiast jest warunkiem – zgodnie z tym przepisem – rozliczenia wydatku w podatkowych kosztach. W związku z tym podatniczka może ująć wartość towarów handlowych w swojej księdze przychodów i rozchodów.