Niekorzystne zmiany w stosunku pracy a układ zbiorowy pracy

Wyłączenie stosowania wszelkich przepisów dotyczących ochrony przed dokonaniem zmian w treści stosunków pracy ustanowione w Kodeksie pracy (art. 241[13] § 2) uzasadnione jest koniecznością jednolitego obowiązywania wobec wszystkich pracowników danego pracodawcy nowych unormowań układu zbiorowego pracy. W przeciwnym razie doszłoby do niedopuszczalnego zróżnicowania sytuacji pracowników wobec nowego prawa płacowego wyłącznie ze względu na podstawę przysługującej im ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym.

Publikacja: 05.12.2019 15:30

Niekorzystne zmiany w stosunku pracy a układ zbiorowy pracy

Foto: 123RF

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I PK 61/16 z 14 lutego 2017 r.

Powódka była od 1988 r. zatrudniona w pozwanej spółce E. spółka z o.o.., w której od 1999 r. obowiązywał układ zbiorowy pracy. 19 grudnia 2005 r. związki zawodowe działające u strony pozwanej, ze względu na zamiar nabycia przez inwestora udziałów spółki od Skarbu Państwa, zawarły z inwestorem strategicznym pakiet socjalny. W § 23 pakietu inwestor strategiczny zagwarantował, że po upływie okresu gwarancji zatrudnienia (tj. po upływie 72 miesięcy od dnia wejścia pakietu w życie), w stosunku do pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 5 lat do nabycia prawa do emerytury i który posiada co najmniej 15-letni staż pracy w spółce, nie będą przeprowadzane żadne zmiany w stosunku pracy do czasu nabycia przez pracownika prawa do emerytury. Naruszenie tej gwarancji przez pracodawcę miało wiązać się z wypłatą odszkodowania na rzecz pracownika. Na mocy protokołu dodatkowego postanowienia pakietu zostały włączone do układu zbiorowego pracy (w tym w szczególności postanowienia § 23). 1 stycznia 2015 r. w pozwanej spółce wprowadzono nowy zakładowy układ zbiorowy pracy i zaproponowano powódce zawarcie porozumienia obejmującego nowe warunki zatrudnienia w kształcie zgodnym z treścią układu, na co powódka nie wyraziła zgody. Z kolei 29 stycznia 2015 r. pracodawca wypowiedział powódce warunki pracy i płacy wiążącej strony umowy o pracę z 1988 r., wskazując jako przyczynę wejście w życie nowego układu. W dniu wypowiedzenia warunków pracy i płacy powódka spełniała wyżej wskazane przesłanki § 23 pakietu socjalnego.

Pozostało 81% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?