Coraz popularniejszym tematem w kręgach pracowników i pracodawców staje się kwestia równości oraz jawności płac. Temat ten przejawiał się w dyskursie publicznym zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i w Polsce od co najmniej kilku lat. Jednak w 2021 r. pomysł ten odżył na nowo wraz z pojawieniem się projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Jeszcze głośniej o takiej koncepcji zrobiło się w kwietniu 2022 r., gdy Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem negocjacji w sprawie wprowadzenia wskazanych przepisów z rządami krajów należących do Unii Europejskiej.