Przemysław Świder

Nacisk na równość i jawność płac

Pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za pracę jednakową lub taką o jednakowej wartości. Nie zawsze tak się dzieje z uwagi na brak możliwości porównania stawek. Niedługo może się to jednak zmienić.