Marcin Frąckowiak

Nacisk na równość i jawność płac

Pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za pracę jednakową lub taką o jednakowej wartości. Nie zawsze tak się dzieje z uwagi na brak możliwości porównania stawek. Niedługo może się to jednak zmienić.

Jakie świadczenia rosną wraz ze wzrostem płacy minimalnej

Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do ustalenia wielu innych świadczeń z tytułu zatrudnienia. Podniesienie tej płacy pociąga za sobą podwyżkę tych należności.