Pomnik Bitwy Warszawskiej w stolicy opóźniony. Przynajmniej do 2023 roku

Najwcześniej w 2023 roku w Warszawie powstanie pomnik Bitwy Warszawskiej - ustaliła „Rzeczpospolita”. Inwestycja ma spory poślizg.

Publikacja: 20.12.2021 21:00

Pomnik Bitwy Warszawskiej w stolicy opóźniony. Przynajmniej do 2023 roku

Foto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od kilku miesięcy za realizację tego projektu odpowiada biuro programu „Niepodległa”. Na początku miesiąca jej dyrektor Jan E. Kowalski został mianowany przez ministra kultury na szefa spółki Pałac Saski, która ma odbudować kompleks budynków zniszczonych w czasie wojny w centrum Warszawy. P.o. dyrektora został Wojciech Kirejczyk, który w rozmowie z „Rz” optymistycznie szacuje, że pomnik będzie gotowy w 2023 roku.

– Teraz organizowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pomnika Bitwy Warszawskiej. Jest to drugie podejście do przetargu. Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło pierwszy przetarg na początku września, było jednak zmuszone unieważnić jego wyniki. Jedyna złożona oferta przekraczała swoją kwotą środki zabezpieczone przez zamawiającego, ale wykraczała również poza próg zamówień krajowych – wyjaśnia Kirejczyk. – Obecnie procedowane postępowanie przetargowe zbliża się do finału i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uda nam się podpisać umowę na przygotowanie dokumentacji w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.

„Zapotrzebowanie na odrębne przygotowanie dokumentacji i rozbicie procesu budowy pomnika na kilka etapów wynika między innymi z warunków zabudowy wydanych przez m. st. Warszawa w sierpniu 2021. Warunki zabudowy mówią o konieczności zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej pod pl. na Rozdrożu jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek innych prac. Do takiego zabezpieczenia potrzebna jest jednak dokumentacja techniczna i obliczenia wpływu pomnika na grunty i okoliczną infrastrukturę. Dopiero po zabezpieczeniu kolektora burzowego możliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie właściwej budowy pomnika przez wyłonionego w przetargu wykonawcę” – tłumaczą nam pracownicy biura „Niepodległa”.

Czytaj więcej

Odnawiają miejsce chrztu Piłsudskiego

Z informacji, którą otrzymaliśmy od Edyty Mydłowskiej-Krawcewicz z Urzędu Miasta st. Warszawy, wynika, że zakres działań Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta związanych z budową pomnika ograniczony jest do wykonania wzmocnienia zabytkowego kanału przebiegającego bezpośrednio pod terenem, na którym ma stanąć pomnik.

– Aby zlecić projekt i wykonanie wzmocnienia, musimy dysponować danymi dotyczącymi przewidywanych obciążeń statycznych i oddziaływania tych obciążeń na istniejący kanał, czyli mówiąc wprost, informacją o przewidywanej wadze pomnika wraz z konstrukcją. Źródłem tych informacji będzie dokumentacja projektowa, za którą odpowiada – podobnie jak i za budowę pomnika – „Niepodległa” – dodaje Edyta Mydłowska-Krawcewicz.

Pierwotnie pomnik miał powstać do końca 2021 roku. Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na jego koncepcję Warszawa ogłosiła w grudniu 2019 roku. W kwietniu 2020 roku sędziowie wybrali koncepcję autorstwa pracowni Nizio Design International Mirosław Nizio. Jednak minister kultury Piotr Gliński zaproponował jej rozszerzenie o dodatkowe treści edukacyjne oraz zwiększenie wysokości pomnika. W czasie negocjacji okazało się, że koszt projektu i budowy pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miejskim. Dlatego sprawę prowadzenia inwestycji przejęło biuro programu „Niepodległa”, jako instytucja kultury podległa resortowi kultury.

Od kilku miesięcy za realizację tego projektu odpowiada biuro programu „Niepodległa”. Na początku miesiąca jej dyrektor Jan E. Kowalski został mianowany przez ministra kultury na szefa spółki Pałac Saski, która ma odbudować kompleks budynków zniszczonych w czasie wojny w centrum Warszawy. P.o. dyrektora został Wojciech Kirejczyk, który w rozmowie z „Rz” optymistycznie szacuje, że pomnik będzie gotowy w 2023 roku.

– Teraz organizowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pomnika Bitwy Warszawskiej. Jest to drugie podejście do przetargu. Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło pierwszy przetarg na początku września, było jednak zmuszone unieważnić jego wyniki. Jedyna złożona oferta przekraczała swoją kwotą środki zabezpieczone przez zamawiającego, ale wykraczała również poza próg zamówień krajowych – wyjaśnia Kirejczyk. – Obecnie procedowane postępowanie przetargowe zbliża się do finału i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uda nam się podpisać umowę na przygotowanie dokumentacji w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.

Historia
Herbert Hoover. Czas wielkiego kryzysu część I
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Historia
Rewolucja w podwodnej archeologii
Historia
Unia mogła uratować Bizancjum
Historia
W socjalizmie cudów nie ma
Historia
Hitler – miłośnik psów, nienawistny wobec kotów
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości