Tag: Historia Polski

Biblioteka Stanisława Augusta czeka na pokój na Ukrainie

W Bibliotece Królewskiej na Zamku w Warszawie otwarto wystawę map z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego, m.in. z czasów stanisławowskich i odbyła się promocja katalogu „Splendor i władza” . Wydarzenia te są zapowiedzią planowanej wystawy księgozbioru Stanisława Augusta, która czeka na zakończenie wojny w Ukrainie.

Spór o narrację o okrągłym stole dobiega końca

Dobiega końca sprawa 36 uczestników okrągłego stołu kontra prof. Andrzej Zybertowicz za jego słowa o roli agentów w tym wydarzeniu.

Do Polski wróci zaginiony prezent Napoleona - unikatowa strzelba myśliwska hrabiego Krasińskiego

Ministerstwo Kultury podpisało porozumienie z The Cleveland Museum of Art, dzięki czemu do Polski wróci zaginiona w czasie wojny strzelba z Muzeum Ordynacji Krasińskich.

Pozew podziemnego drukarza po 40 latach

Leszek Stall, były opozycjonista, żąda od ministra finansów odszkodowania za zarekwirowane mu w stanie wojennym w 1984 r. mienie drukarskie.

Kary w prawie bartnym

Pszczelarstwo na ziemiach polskich odgrywało znaczącą rolę już na długo przed pojawieniem się tutaj pierwszych form państwowości. Jednakże dopiero scentralizowanie władzy w obrębie jednego ośrodka państwowego zapewniło prężny rozwój tej dziedziny gospodarki.

Uczty pierwszych Piastów

„Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w (...) chleb i mięso, w ryby i miód” – obraz piastowskiej Polski przedstawiony przez Anonima zwanego Gallem, niemalże idylliczny, oddaje zasobność i dostatek dworu polskich książąt i królów.

Kupili stolicę Polski za 500 dolarów

W trzeciej dekadzie XXI wieku można żyć zamierzchłą przeszłością, przy czym nie dotyczy to tylko garstki profesjonalnych archeologów i hobbystów. Dawno minione dzieje wzbudzają zainteresowanie „szerokich mas”, wiedza o nich jest coraz łatwiej dostępna i coraz lepiej prezentowana. Kto sądzi, że to tylko casus Biskupina – błądzi. Oto przykład najnowszy.

Konstytucja 3 maja 1791 roku pędzlem Matejki

Przypadająca w tym roku 231. rocznica uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej to doskonała okazja, by uważniej przyjrzeć się słynnemu dziełu Jana Matejki stworzonemu przez mistrza na 100-lecie tego doniosłego wydarzenia.

Czy uchwalenie konstytucji przyspieszyło upadek Rzeczypospolitej?

Kilka pokoleń Polaków szczyci się – i słusznie – tym, że polska konstytucja uchwalona w końcu XVIII wieku była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie – po konstytucji amerykańskiej, zresztą do dziś obowiązującej (z 27 poprawkami).

Zabójczy sukces Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja urosła w historiografii polskiej do rangi świętości narodowej, której w żaden sposób nie powinno się krytykować. Ale czy słusznie?