Czy przedsiębiorca zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

Gmina ma prawo domagać się od przedsiębiorcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego, pod warunkiem, że jej roszczenie nie przedawniło się.

Publikacja: 03.11.2023 02:00

Czy przedsiębiorca zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

Foto: Adobe Stock

- Gmina domaga się ode mnie kilku tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu handlowego, którego nie opuściłem z końcem umowy (umowa dzierżawy była zawarta do 31 grudnia 2021 r.). Zrobiłem to pół roku później - w połowie 2022 r. Czy gmina może domagać się ode mnie takiego wynagrodzenia?

Z podanego stanu faktycznego należy wnioskować, że roszczenie wysuwane przez gminę ma związek z tzw. bezumownym korzystaniem przez przedsiębiorcę z lokalu użytkowego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pomiędzy stronami istniała umowa dzierżawy, która wygasła z końcem 2021 r. Umowa dzierżawy jest typowym stosunkiem cywilnoprawnym mającym podstawy w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.). Na uwagę zasługuje m.in. art. 693 gdzie postanowiono, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości