Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które swoim zakresem pasują do działania 5.1 „Aktywizacja zawodowa poprzez PUP” programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Jak wskazuje nazwa działania, konkurs skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Mogą one przygotować i składać wnioski o dofinansowanie do 12 maja.

Ich celem – także zgodnie z nazwą tej części programu – ma być aktywizacja osób, które nie mają pracy i nie wykazują się aktywnością zawodową. Każdy projekt powinien opierać się na koncepcji kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej, w ramach której będą wykorzystywane różnorodne instrumenty i usługi rynku pracy, a podjęte działania przyczynią się do utworzenia nowych lub trwałych miejsc pracy, między innymi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zakres podejmowanych działań może być bardzo szeroki i przykładowo obejmować: