Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego ogłosiły trzy równoległe nabory wniosków o dofinansowanie.

Oszczędzanie energii