Program Interreg Litwa-Polska na lata 2021–2027 przewiduje dofinansowanie działań m.in. z zakresu promowania dobrego stanu środowiska naturalnego. I właśnie dla tego typu przedsięwzięć prowadzony jest obecnie nabór wniosków. Aplikacje będą przyjmowane do 28 kwietnia. Jest do wzięcia 6 milionów euro.

Co najmniej dwa podmioty