Ceny surowców energetycznych osiągnęły ponadprzeciętny poziom w 2022 roku, początkowo z uwagi na proces znoszenia restrykcji spowodowanych pandemią COVID-19, gdy gospodarka globalna nabrała tempa, a następnie w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednym z kluczowych dla gospodarki skutków spadku dostępności surowców, a w szczególności gazu i węgla, okazał się spadek podaży energii na rynku i związany z nim wzrost cen samej energii.