Mniej wątpliwości przy zwrocie wsparcia udzielonego w pandemii

Przedsiębiorca, który zwolnił pracownika w okresie pobierania dofinansowania do jego pensji, nie traci całości pomocy na wszystkich zatrudnionych. To jedna ze zmian przepisów doprecyzowujących procedurę zwrotu otrzymanej dopłaty.

Publikacja: 19.01.2022 13:28

Mniej wątpliwości przy zwrocie wsparcia udzielonego w pandemii

Foto: Adobe Stock

Aby zniwelować, choćby w minimalnym zakresie, negatywne skutki gospodarcze wynikające z epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy w ramach wsparcia ze strony państwa uzyskali możliwość otrzymania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aspekt uzyskania tego dofinansowania, które miało na celu ochronę miejsc pracy, reguluje art. 15gg wielokrotnie nowelizowanej ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19). Ta pomoc została skierowana do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, innych jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego, instytucji kultury i kościelnych osób prawnych. O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników mogli się starać do końca czerwca 2021 r. wszyscy pracodawcy, którzy w wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-2 odnotowali spadek obrotów.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?