Piotr Aleksiejuk

Wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej bez VAT

Przeniesienie przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli całość przekazanych składników umożliwia kontynuację samodzielnej działalności gospodarczej przez nabywcę.

Jak powinna rozliczyć CIT fundacja rodzinna mająca siedzibę w Niemczech

Zagraniczne fundacje rodzinne nie mogą skorzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 125 ustawy o CIT.

Gospodarowanie nieruchomością i prawami autorskimi przez fundację rodzinną a rozliczenie VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidulaną dotyczącą fundacji rodzinnej. Tym razem sprawa dotyczyła podatku od towarów i usług.

Wniesienie składników majątkowych do fundacji rodzinnej neutralne podatkowo

W kolejnej pozytywnej dla instytucji fundacji rodzinnej interpretacji podatkowej potwierdzone zostało stanowisko dotyczące neutralności podatkowej czynności wniesienia do niej mienia przez fundatora, co w porównaniu z opodatkowaniem wnoszeniem mienia do spółek prawa handlowego jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Za jakie zobowiązania fundatora odpowiada fundacja rodzinna?

Jeśli fundator miał zobowiązania wobec wierzycieli przed ustanowieniem fundacji rodzinnej, to również fundacja będzie ponosiła odpowiedzialność majątkową wobec jego wierzycieli, ale do wysokości wniesionego przez fundatora majątku.

Rozliczanie podatku przy rozwiązaniu fundacji rodzinnej

W nowo wydanej interpretacji podatkowej, Krajowa Informacja Skarbowa uściśliła wykładnię językową przepisów dotyczących rozliczenia CIT w związku z otrzymaniem przysporzenia z fundacji rodzinnej.

Kiedy fundacja rodzinna będzie podatnikiem VAT

Pojawiła się kolejna interpretacja poświęcona instytucji fundacji rodzinnej. Tym razem Krajowa Administracja Skarbowa przyznała rację podatnikowi w sprawie uznania fundacji rodzinnej za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia.

Opodatkowanie ukrytych zysków w fundacji rodzinnej

Fundcja rodzinna to nowe rozwiązanie prawne pozwalające na zapewnienie sukcesji w firmie. Wynik większości jej operacji gospodarczych nie jest opodatkowany, jednak nie w przypadku ukrytych zysków.

Wytworzenie środka trwałego przez przedsiębiorstwo

Analizując tematykę wytworzenia środka trwałego przez przedsiębiorstwo, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić i przybliżyć jego praktyczną definicję.

Zbycie środka trwałego sfinansowanego kredytem

Wiele firm zmagając się z wyzwaniami jakie stawia im aktualna rzeczywistość biznesowa, rozporządza aktywami, sfinansowanymi za pośrednictwem instrumentów finansowych, w celu poprawy tzw. płynności finansowej. Decydując się na zbycie środka trwałego finansowanego kredytem, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę w celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.