Skargi, które tego samego dnia rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, złożyły dwie różne osoby, lecz obie dotyczyły bezczynności wojewody łódzkiego w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i z żądaniem wymierzenia mu grzywny za opieszałość. Obaj skarżący zarzucali wojewodzie, że przez minione kilka miesięcy mimo ponagleń i skargi do sądu nie rozpoznał wniosku i nie wydał decyzji.

Wojewodę miała usprawiedliwiać procedura, która w razie potrzeby uzyskania informacji od Straży Granicznej, policji oraz szefa ABW, może zająć ponad rok. Przeciągające się terminy wynikły z niewystarczającej liczby urzędników załatwiających tego rodzaju sprawy, i znacznej ilości wpływających wniosków oczekujących na rozpoznanie, często wymagających dodatkowych dokumentów i uzupełnienia braków formalnych, przy ogłoszonym stanie epidemicznym. W efekcie obecnie na jednego pracownika oddziału cudzoziemców przypadło około 400 spraw bieżących – poinformował sąd wojewoda.

Czytaj więcej

Sąd: wojewoda pomorski zapłaci Ukraińcowi 5 tys. zł za przewlekłe postępowanie

WSA w Łodzi stwierdził, że wprawdzie te wszystkie okoliczności nie usprawiedliwiają przewlekłego postępowania, ale sposób prowadzenia spraw nie wynikał ze złej woli pracowników urzędu, lecz był m.in. jednym ze skutków ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią.

W obu sprawach sąd orzekł, że nie załatwiając ich w terminie, wojewoda dopuścił się bezczynności.

– Nie usprawiedliwia to znacznych opóźnień w rozpatrywaniu wniosków cudzoziemców, ale nie miały one charakteru rażącego naruszenia prawa – powiedziała sędzia Monika Krzyżaniak, przewodnicząca składu sędziowskiego w jednej ze spraw, i sędzia sprawozdawca w drugiej. – Ocena powinna bowiem być dokonana z uwzględnieniem wszelkich okoliczności konkretnej sprawy. Na marginesie sąd zauważył, że trudności związane ze zwiększeniem ilości wniosków cudzoziemców o zezwolenie na czasowy pobyt w Polsce nie są nowe i był wystarczający czas, żeby stworzyć warunki do rozpatrywania tych spraw w rozsądnym terminie.

Wyroki sądu wyprzedziły nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 26 października i ma m.in. usprawnić prowadzenie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Wyroki są nieprawomocne.

Sygnatura akt: III SAB/Łd 22/21;

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Sygnatura akt:

III SAB/Łd 28/21