fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Gdzie sportowiec wyjeżdżający za granicę ma zapłacić podatek

Przykłady niektórych zawodników dowodzą, iż w ferworze walki o sportowe laury kwestie rozliczeń podatkowych schodzą na dalszy plan – pisze doradca podatkowy Paweł Szymański
Włoski kolarz Davide Rebellin podejrzany jest o oszustwa podatkowe  aż na 6,5 mln euro. Zarzuca mu się wprowadzenie w błąd włoskiego fiskusa  poprzez podanie miejsca zamieszkania w Monako, podczas gdy faktycznie było nim Galliera Veneta we Włoszech. W ten sposób, w ocenie włoskiego fiskusa, zawodnik uniknął płacenia podatków we Włoszech w latach 2002 – 2008.
Dlatego też z punktu widzenia ostatecznych konsekwencji podatkowych dla danej osoby, w tym sportowca, jest prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej. Zgodnie z polskimi przepisami opodatkowaniu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają te osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
Z kolei za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która  posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w niej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pozostałe osoby  podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Powołane zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
Jeżeli Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, miejsce zamieszkania  do celów podatkowych  jest ustalane jedynie na podstawie  polskich przepisów. Jeżeli jednak dana osoba wyjeżdża do kraju, z którym Polska zawarła taką umowę, miejsce zamieszkania do celów podatkowych rozstrzyga się na podstawie jej postanowień. Co do zasady w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania osoba mająca miejsce zamieszkania w danym państwie  to każda osoba, która według prawa tego państwa podlega  w nim opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Definicja ta odnosi się zatem do określenia miejsca zamieszkania przyjętego w ustawodawstwach państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Dlatego też  w odniesieniu do polskich zawodników wyjeżdżających na kontrakty do klubów zagranicznych konieczne jest ustalenie, czy dochodzi do zmiany rezydencji podatkowej, najczęściej rozumianej jako zmiana ośrodka interesów życiowych, o których mowa w polskich przepisach podatkowych.
Należy zaznaczyć, że warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i w zasadzie nie powinno być problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w określonej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli danej osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.
Kwestia rezydencji podatkowej wymaga zatem analizy na dwóch płaszczyznach: powiązań osobistych oraz gospodarczych. W kwestii powiązań osobistych oznacza to, że dana osoba powinna się wykazać ściślejszymi powiązaniami osobistymi z danym krajem. W tym przypadku koniecznie jest uwzględnienie miejsca pobytu najbliższej rodziny, szczególnie małżonki, ale także dzieci czy też dalszej rodziny. Nie bez znaczenia  jest również, że  podatnik prowadzi  w danym kraju aktywność społeczną lub kulturalną. Posiadanie domu, samochodu oraz innego majątku nieruchomego i ruchomego w danym kraju również ma istotne znaczenie dla oceny faktycznego miejsca stałego zamieszkania.
Z kolei rozstrzygnięcie, z którym krajem podatnik ma silniejsze powiązania  gospodarcze, może być utrudnione z uwagi na praktycznie nieograniczone możliwości międzynarodowego obrotu gospodarczego i inwestycji międzynarodowych. Może to być jednak czynnik potwierdzający lokalizację ośrodka interesów życiowych poprzez wykazanie  miejsca, z którego dana osoba zarządza własnym majątkiem. Niezależnie od powyższych czynników konieczne jest przypilnowanie wszelkich obowiązków administracyjnych, które  wskazywałyby na  zmianę miejsca zamieszkania.
Autor jest doradcą podatkowym z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA