fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co może gmina jako właściciel

Czy gmina miejska jako właściciel mienia komunalnego, a konkretnie gruntów komunalnych, może robić na tych gruntach, co chce? Np. zamknąć dostęp do działki komunalnej na życzenie kilku mieszkańców ze szkodą dla innych mieszkańców lub uniemożliwić jednemu mieszkańcowi korzystanie z kilku metrów działki wokół balkonu na parterze na skutek złośliwych skarg i działań innych mieszkańców z tego samego bloku? Gruntami komunalnymi w imieniu gminy zarządza Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. (nazwisko do wiadomości redakcji)Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny DomWłaściciel, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy gmina, ma prawo dysponować swoją własnością. Nieruchomość może być udostępniana wszystkim, bez ograniczeń (jak np. ciągi komunikacyjne czy parki), może też być udostępniana wyłącznie pracownikom (jak np. tereny przedsiębiorstw miejskich).Prawo dysponowania własnym gruntem może być ograniczone z kilku powod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA