fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za zobowiązania podatkowe spółki odpowiedzą wspólnicy lub zarząd

Jeśli spółka nie płaci, za jej zaległości odpowiedzą wspólnicy – w spółkach osobowych, lub członkowie zarządu – gdy należności podatkowych nie reguluje spółka akcyjna albo z ograniczoną odpowiedzialnością
Przepisy ordynacji podatkowej (op) wśród osób, które mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe, wymieniają wspólników spółek osobowych oraz członków organów zarządzających (w wypadku spółek kapitałowych). W spółkach osobowych odpowiedzialność za podatki dotyczy nie tylko obecnych wspólników, ale również byłych. Może zatem okazać się, że spółka już dawno nie istnieje, a podatki płacić trzeba nadal.W spółkach osobowych (a więc cywilnych, jawnych i partnerskich) wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki. Zasada ta stosowana jest również do komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, niebędących akcjonariuszami.Całym majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami odpowie za zaległości podatkowe również były wspólnik spółki. Jego odpowiedzialność będzie jednak d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA