fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Przesłodzony świat raportów

PhotoXpress
Firmy, które liczą się z opinią społeczną przygotowują sprawozdania, w których prezentowana jest ich działalność pozabiznesowa. Robią to głównie z powodów marketingowych, ale coraz częściej na żądanie inwestorów i klientów
Nie ma jednego wzoru, który określałby, jak należy przygotować raport społeczny. Dlatego jakość i rodzaj tych opracowań bywa bardzo różna. — Raporty stanowią swego rodzaju „papierek lakmusowy" społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazują na ile deklaracje firmy znajdują pokrycie w procesach i działaniach — mówi Liliana Anam, menedżer firmy CSRinfo.

Światowy standard

Najbardziej rozpowszechniony na świecie standard sprawozdawczości  i mierzenia wpływu przedsiębiorstw na otoczenie jest tzw. standard GRI -  Global Reporting Initiative. Jest on także uznawany przez ekspertów jako wzór z najwyższej półki. Standardy GRI umożliwiają bowiem porównanie danych firmowych pomiędzy poszczególnymi latami oraz odniesienie własnych wyników do pozostałych graczy na rynku. Pozwalają też uporządkować szereg obszarów działalności biznesowej - od zarządzania ryzykiem do analizy wpływu na społeczność lokalną. Poza tym precyzują mierniki,  jakimi firmy powinny się posługiwać przy określaniu swojego wpływu na środowisko i społeczeństwo. — Kwestie pozafinansowe mają coraz większy wpływ na długoterminowy wynik firmy, a razem z nimi znaczenia nabiera także umiejętność jasnego informowania rynku o tej części działalności przedsiębiorstwa. Raporty społeczne mogą być dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów  źródłem bardzo cennych informacji na temat sposobu zarządzania ryzykiem w firmie, podejmowania decyzji kapitałowych czy tez stosowanych zasad współpracy biznesowej - podkreśla Jacek Socha, partner firmy audytorsko - doradczej PwC, która jako jedyna w Polsce otrzymała certyfikat partnera szkoleniowego GRI.

Zagraniczne i polskie przykłady

Do końca 2010 roku zostało zarejestrowanych jako zgodnych z wytycznymi GRI 1800 raportów. Jednak wiele organizacji nie zgłasza tego rodzaju sprawozdań do rejestru GRI, można więc przypuszczać, że liczba raportów stworzonych wg. tych wytycznych może być w rzeczywistości dużo wyższa. Prawie polowa zarejestrowanych  publikacji pochodzi z Europy. Są wśród nich takie firmy wszystkich branż: Adidas, Carefour, Caterpillar, Nestle, Volvo, ale także np. University of Edinburgh czy University of Michigan Business School. W Polsce w ostatnich latach powstało 100 raportów społecznych, a z roku na rok coraz więcej z nich opiera się na wytycznych GRI. Na ten standard zdecydowały się m.in. spółki:  PGNiG, PKN Orlen, Grupa Lotos, Telekomunikacja Polska. — W wielu państwach raportowanie aspektów społecznych i środowiskowych jest wymagane przez regulatorów. Przykładowo we Francji w ustawodawstwie dotyczącym kwestii ekonomicznych (Nouvelles Regulations Economiques) przedsiębiorstwa państwowe mają obowiązek zawierania danych środowiskowo – społecznych w raportach finansowych, według czterdziestu wytycznych wzorowanych na GRI oraz na Francuskim Raporcie Socjalnym. Podobne regulacje obowiązują w Szwecji, Danii czy Hiszpanii – podkreśla Aleksandra Turek z zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. W Polsce firmy nie mają obowiązku przygotowywania raportów społecznych, ale coraz więcej z nich decyduje się jednak na dobrowolne składanie takich sprawozdań.

Z 500 „Rzeczpospolitej"

Jedynie 12 firm z pierwszej setki listy 500 największych firm „Rzeczpospolitej" publikuje raporty społecznej odpowiedzialności – to jeden z wyników badania „Raportowanie CSR w Polsce 2010" przeprowadzonego przez firmę CSRinfo. 4 z nich są sporządzone według międzynarodowego standardu raportowania GRI. — Społeczna odpowiedzialność biznesu jest komunikowana poprzez raporty, w których firmy rozliczają się z publicznie przyjętych zobowiązań oraz deklaracji. Największe firmy mają największy wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy — komentuje Liliana Anam, doradca CSR, mendżer CSRinfo. Firma sprawdzała, czy poziom przejrzystości odpowiada współczesnym standardom dotyczącym CSR ( ang.  Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu). Natomiast 50 spółek  informuje na stronach internetowych o swoich działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Największe mankamenty raportów

Firmy często nie ujawniają pełnego obrazu swojej działalności. — Analiza raportów wykazała, że firmy chętnie ujawniają swoje sukcesy, ale mają trudności z pokazywaniem wyzwań i problematycznych kwestii. Skupienie się jedynie na korzystnych informacjach nie pozwala na uzyskanie pełnego obrazu firmy — mówi Liliana Anam. Firmy nie wyjaśniają także, dlaczego nie podają w raportach niektórych podstawowych informacji.  — Z punktu widzenia standardu GRI, w przypadku, gdy firma nie podaje jednej z obowiązkowych informacji, powinna w treści raportu podać tego przyczynę. Tymczasem firmy pozostawiają jedynie z informację: „brak" bez żadnego komentarza — dodaje Liliana Anam. Innym mankamentem jest nieregularność raportowania, co zdecydowanie utrudnia porównywanie danych. Zdaniem autorów raportu taka praktyka może sugerować, że raport traktowany jest jako materiał marketingowy, a nie forma sprawozdawczości.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA