fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przepisy o czasie pracy lekarzy z komentarzem

Komentarz do artykułów 32g - 32ł ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2008 r.
ARTYKUŁY 32G - 32Ł USTAWY Z 30 SIERPNIA 1991 R. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (TEKST JEDN. DZU Z 2007 R. NR 14, POZ. 89) W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2008 R.Art. 32g [Normy czasu pracy] 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA