fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Radcowie z Prokuratorii Generalnej wygrywają procesy dla Skarbu Państwa

Fotorzepa, Darek Golik
Choć wpływ spraw do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wzrósł prawie dwukrotnie, to ta sama liczba radców wygrywa ponad 95 proc. z nich
W piątek Sejm przejął doroczne sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa za 2010 r.
Najwidoczniejszą zmianą ostatniego roku jest wzrost liczby spraw, które trafiają do tego urzędu (patrz infografika). Znaczny udział w tym miały roszczenia osadzonych w aresztach i więzieniach (z 940 do 1662) i błędy sądowe (z 242 do 524).

Osadzeni się skarżą

Jeśli chodzi o roszczenia osadzonych, głównie związane z przeludnieniem w celach, to Prokuratoria Generalna wskazuje, że samo umieszczenie w zbyt małej celi nie narusza dóbr osobistych.
Bardziej dolegliwe majątkowo dla Skarbu Państwa są sprawy o odszkodowanie za wadliwe orzeczenie sądowe. Tu Prokuratoria i sądy prezentują dość jednolicie stanowisko, że tylko orzeczenie niewątpliwie sprzeczne z przepisami czy wydane w wyniku rażąco niewłaściwego zastosowania prawa może być podstawą zasądzenia rekompensaty.
Wśród spraw wpływających do Prokuratorii Generalnej ważną grupę stanowią roszczenia reprywatyzacyjne, zwłaszcza dotyczące dekretu warszawskiego. Tu zadanie PG koncentruje się na wskazywaniu, że wysokość odszkodowania powinna uwzględniać ograniczenia prawne, którym podlegałyby przejęte przez państwo nieruchomości, gdyby nie doszło do nacjonalizacji.

Broni i pozywa

Prokuratoria nie tylko broni Skarbu Państwa, ale także wytacza sprawy w jego imieniu (472 w 2010 r.).
Coraz liczniejszą grupę tworzą pozwy mające umożliwić skuteczną egzekucję podatków, cła czy innych należności budżetowych. Są to głównie tzw. skargi pauliańskie: o uznanie za bezskuteczną sprzedaży lub darowizny (zwykle nieruchomości) z pokrzywdzeniem wierzyciela (w tym wypadku SP).
Zwiększa się też liczba spraw przeciwko beneficjentom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Ważną część pracy PG stanowi występowanie przed Sądem Najwyższym. W zeszłym roku radcy PG uczestniczyli w 828 takich sprawach, w tym 485 nowych. Radcowie PG (85 etatów) występują również przed sądami w całej Polsce (od dwóch lat obowiązkowo przed sądami okręgowymi). Dlatego w zeszłym roku wyjeżdżali 1,7 tys. razy w delegacje (ok. 500 tys. zł).
Dużo kosztuje, bo połowę rocznego budżetu PG (w ubiegłym roku 42 mln zł) na angażowanie zewnętrznych kancelarii do spraw wymagających znajomości obcego prawa czy procedur. – Kancelarie zewnętrzne zatrudniamy tylko do międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Chodzi o sprawy, w których wysokość dochodzonych od Polski roszczeń liczona jest nierzadko w miliardach euro. W tego rodzaju sprawach Polska powinna być reprezentowana przez najlepszych na świecie specjalistów – mówi „Rz" Marcin Dziurda, prezes Prokuratorii Generalnej SP. – W arbitrażu międzynarodowym oprócz samej argumentacji niezwykle istotne znaczenie ma renoma pełnomocnika – wyjaśnia.
Prokuratoria przygotowuje też dla instytucji publicznych opinie prawne (48 wniosków), opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących interesów Skarbu Państwa: w zeszłym roku miała 816 takich wniosków, w tym do 105 ustaw.

Największa kancelaria

– Od kiedy w sądach pojawili się radcowie Prokuratorii, prowadzenie procesów ze Skarbem Państwa jest znacznie trudniejsze. Są oni świetnie przygotowani, mają za sobą wsparcie logistyczne. PG stała się największą kancelarią w Polsce – wskazuje adwokat Józef Forystek, szef kancelarii prawnej, która prowadzi wiele spraw ze Skarbem Państwa.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.domagalski@rp.pl
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA