fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 209 z 13 listopada 2007

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 1510) z 31 października w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby; wejdzie w życie 28 listopada.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1511 – 1518): • finansów, dwa z 26 października, w sprawie:
– klasyfikacji wydatków strukturalnych; od 28 listopada, – wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę (zmiana); od 17 listopada, • gospodarki , z 23 i 26 października, w sprawie: –wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, –rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych; oba od 28 listopada, • środowiska , z 2 listopada i dwa z 5 listopada, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami: – służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem, – dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska, – redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; wszystkie od 13 listopada, • zdrowia z 17 października w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; od 28 listopada, a niektóre przepisy 1 stycznia 2008 r. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1519 – 1520), dwa z 30 października: • o niezgodności z konstytucją art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 maja 2004 r.; w tym zakresie przepis ten stracił moc 13 listopada – P 28/06, • o zgodności z konstytucją art. 194a ust. 4 i 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS – P 36/06. Zobacz treść Dz.U. nr 209
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA