Przetwarzanie danych osobowych wymaga licznych formalności

Rzeczpospolita
Wiadomo, że sam własnymi rękami nie gromadzisz i nie przetwarzasz danych osobowych załogi. Robi to za ciebie kadrowa, księgowa czy jeszcze ktoś inny
Zanim jednak udostępnimy informacje służbom personalnym czy finansowym, musimy dać specjalne upoważnienia każdej osobie mającej z nimi styczność. To nie koniec formalności. Resztę dokumentów wymienia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU nr 100, poz. 1024) wraz załącznikiem opisującym poziomy bezpieczeństwa w firmie.Wśród dokumentów wymienionych w rozporządzeniu znajduje się upoważnienie do przetwarzania danych. Nie jest to jednak jedyny dokument, który powinien znajdować się w aktach pracodawcy. Ma tam być również ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a więc wykaz osób dopuszczonych przez pracodawcę do przetwarzania informacji o zatrudnionych.Administrator danych, a więc pracod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL