Refundacja kosztów szkolenia młodocianego jest zwolniona z podatku

Otrzymując zwrot kosztów przyuczenia do zawodu młodocianego pracownika, firma nie zapłaci podatku dochodowego. Wydatki sfinansowane ze środków samorządowych nie będą jednak jej kosztem podatkowym
Ewelina Majewska-HowisFirmy, zwłaszcza małe zakłady usługowo-produkcyjne, przyjmują praktykantów do przyuczenia do zawodu. Najczęściej zatrudniają ich na umowę o naukę zawodu jako pracowników młodocianych. Pozwalają na to przepisy kodeksu pracy. Mówią one, że osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18.Młodocianego można zatrudniać do praktycznej nauki zawodu lub przy wykonywaniu lekkich prac. Musi jednak ukończyć co najmniej gimnazjum i przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że określona praca nie zagraża jego zdrowiu.Zatrudniając młodocianego praktykanta, przedsiębiorca może starać się o refundację kosztów jego dokształcania. Pozwalają na to przepisy ustawy o systemie oświaty. Mówią one, że pracodawcom, którzy podpisali z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent mia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL