Po dwóch latach lektor traci zwolnienie z PIT

Nauczyciele i pracownicy naukowi z innych krajów, którzy przebywają w Polsce dłużej niż dwa lata, muszą rozliczyć u nas podatek dochodowy za cały okres pobytu
Tak orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.Uznał, że nie ma do nich zastosowania zwolnienie zawarte w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy ono bowiem osób przebywających w Polsce przez okres nieprzekraczający dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia badań na uniwersytecie, w szkole wyższej lub innej instytucji oświatowej. Zdaniem WSA, gdy okaże się, że pobyt jest dłuższy, podatnik powinien rozliczyć się także za pierwsze dwa lata.Wyrok wydany został w związku z wnioskiem, z którym wystąpiła przebywająca w Polsce obywatelka Republiki Południowej Afryki. Pracowała jako lektorka, uznała więc, że przez pierwsze dwa lata pobytu jest zwolniona z podatku dochodowego. Jej zdaniem wynika to z art. 21 ust. 1 traktatu z 10 listopada 1993 r. zawartego między Polską a RPA (DzU z 1996 r. nr 28, poz. 124). Ministerstwo Finansów nie zgodziło się z taką interpretacją. – Z umowy tej wynika, że od podatku zwolnione są osoby, kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL