fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Praca na budowie w Niemczech

- Gdzie jest opodatkowane wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech na okres nieprzekraczający 183 dni? Na terenie Niemiec pracodawca prowadzi kilka budów trwających ponad 12 miesięcy, a budowa, na którą wysłano pracownika, trwa dopiero cztery miesiące?- pyta czytelnik DF.
Wynagrodzenie to może być opodatkowane tylko w Polsce, jeśli spełnione są warunki z art. 15 ust.2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami, czyli:
- pracownik przebywa w Niemczech przez okres nieprzekraczający 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego wdanym roku podatkowym;
- wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę (niemającego miejsca zamieszkania ani siedziby w Niemczech);
- wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Niemczech.
Takim zakładem jest - zgodnie z art. 5 ust. 3 umowy - plac budowy lub prace budowlane trwające dłużej niż 12 miesięcy. Z pytania wynika, że pracodawca prowadzi w Niemczech kilka budów i oddelegował pracownika na jedną z nich, trwającą dopiero cztery miesiące. W takiej sytuacji należy ustalić, czy prowadzone za granicą budowy stanowią jedność pod względem handlowym i geograficznym (zob. komentarz do konwencji modelowej OECD). Chodzi tu związek gospodarczy i organizacyjny pomiędzy wykonywanymi pracami (zob. "Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami", red. Marcin Jamroży, Adrian Cloer, C.H. Beck, Warszawa 2006). Jeżeli tak, to mimo że są prowadzone na podstawie różnych kontraktów, stanowią jeden zakład.
Gdy oddelegowany pracownik świadczy pracę w zakładzie w Niemczech, należy jeszcze ustalić, kto ponosi wynagrodzenie - pracodawca w Polsce czy jego zagraniczny zakład. Jeśli zakład, to dochód z pracy będzie opodatkowany zarówno w Polsce, jak i w Niemczech -i to już uzyskany od pierwszego dnia pracy zagranicą. Tak wynika z art. 15 ust. 1 umowy.
Z wyjaśnień Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów (zawartych w Biuletynie Skarbowym nr 3/2007 r., str. 18) można wywnioskować, że w tej sytuacji ważne jest, kto wypłaca pracownikowi wynagrodzenie. Ale jak wskazują autorzy powołanego wyżej komentarza (str. 336), ponoszenie wynagrodzenia przez zakład nie musi oznaczać, że jest ono wypłacane pracownikowi przez zakład. Z reguły wynagrodzenia wypłaca centrala, ale ich koszty są następnie przypisywane zakładowi w drugim państwie. Jeśli są one uznawane przez przepisy niemieckie za koszt zakładu i prowadzą do obniżenia jego dochodu lub zwiększenia straty, są ponoszone przez zakład.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA