Magistrowie/studenci

Licencjonowani prawnicy wejdą na rynek usług

Jeszcze w tym tygodniu projekt ustawy o nowym zawodzie prawniczym może być rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów - dowiaduje się "Rz"
Rząd mógłby go przyjąć już w lipcu. Gdyby tak się stało, Sejm zająłby się nim po wakacjach.
Jak się dowiadujemy, trwają polityczne dyskusje o trybie prac sejmowych nad projektem. Rozważane są trzy możliwości, dwie zakładają potraktowanie go priorytetowo. Miałby być włączony do tzw. pakietu Kluski, który ma uprościć rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Inna koncepcja zakłada skierowanie projektu do sejmowej komisji Solidarne Państwo, powołanej do szybkiego opracowywania rządowych projektów, w której nie zasiadają posłowie opozycji. Trzecia opcja to zwykły tryb legislacyjny. Najnowsza wersja projektu, po konsultacjach, zawiera pewne zmiany.
-Zmiana wynika z tego, że ustawa ma regulować rynek usług świadczonych przez prawników, określając podstawy ich wykonywania - wyjaśnia Andrzej Prus, doradca ministra sprawiedliwości i współautor projektu. -Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której będzie istniała realna konkurencja, a nie podział rynku między poszczególne grupy prawników. Projekt definiuje świadczenie usług prawniczych jako prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu określonych czynności prawniczych. Uprawnione do tego będą osoby fizyczne posiadające licencję oraz przedsiębiorcy, którzy powierzą wykonywanie czynności prawniczych licencjonowanym prawnikom -pod warunkiem posiadania ubezpieczenia OC za wyrządzone przy tym szkody. Przewiduje się trzy stopnie licencji. Licencja I stopnia byłaby przyznawana osobom: z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz pełnią praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, z tytułem magistra prawa. Licencję II stopnia mogłyby otrzymać osoby, które od dwóch lat mają uprawnienia I stopnia, były pełnomocnikiem w50 posiedzeniach sądowych wyznaczonych w celu przeprowadzenia rozprawy w nie mniej niż dziesięciu sprawach. Wymóg praktyki sądowej będzie można zastąpić zaliczonym specjalistycznym szkoleniem trwającym minimum sześć miesięcy. Licencję najwyższego stopnia będzie mógł uzyskać posiadacz uprawnień II stopnia po zdaniu państwowego egzaminu prawniczego (pisemny test 250 pytań, 190 pkt to minimum do zaliczenia), a następnie wylegitymowaniu się udziałem w 20 rozprawach w sprawach karnych oraz w dziesięciu w sprawach rodzinnych, opiekuńczych bądź nieletnich. Możliwe będzie zastąpienie praktyki szkoleniem. Licencje będzie przyznawać Prawnicza Komisja Licencyjna. Ona ma też przeprowadzać egzaminy prawnicze oraz akredytować placówki zajmujące się szkoleniami. PKL będzie też sprawować nadzór nad licencjonowanymi prawnikami. Ustawa da im prawo do tajemnicy zawodowej. Wynagrodzenia będą mogli ustalać w umowie z klientem. Projekt ustawy pod adresem: www.ms.gov.pl masz pytanie do autora e-mail: i.walencik@rzeczpospolita.pl sporządzanie porad i opinii prawnych, projektów pism procesowych, umów, występowanie przed organami administracji publicznej, występowanie przed sądami i trybunałami na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę z licencją II stopnia, adwokata lub radcę prawnego (z wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych, nieletnich, o przestępstwa karne i skarbowe). Licencja II stopnia wykonywanie takich samych czynności jak przy licencji I stopnia oraz samodzielne występowanie przed sądami i trybunałami (z wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych, nieletnich, o przestępstwa karne i skarbowe). Licencja III stopnia wykonywanie takich samych czynności jak przy licencji I stopnia oraz samodzielne występowanie przed sądami i trybunałami bez ograniczeń we wszystkich sprawach.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL