fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sąd powinien ustalić, na co umówiły się strony

Organ podatkowy ma obowiązek wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, jeśli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania wynikają co do tego wątpliwości
Tak 19 lipca br. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (I SA/Bk 149/07).30 listopada 2001 r. spółka podpisała kontrakt na dostawę towarów. Otrzymała przedpłatę w wysokości 49 proc. wartości kontraktu. Umowa przewidywała sankcje w razie jej niewykonania. Kontrakt nie doszedł do skutku, spółka zwróciła otrzymane od kontrahenta kwoty i nie poniosła innych konsekwencji niedotrzymania umowy.Podlaski Urząd Skarbowy uznał, że spółka zaniżyła przychód do opodatkowania w związku z zawarciem pozornej umowy sprzedaży i potraktowaniem otrzymanej zaliczki na poczet realizacji umowy jako nieoprocentowanej pożyczki. Stwierdził, że otrzymała tym samym nieodpłatne świadczenie w wartości odsetek od kredytu, jakie musiałaby zapłacić, gdyby pożyczka była oprocentowana. W decyzji z 25 września 2006 r. określił wysokość zobowiązania oraz odsetek za zwłokę z tytułu niewpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.Spółka wni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA