fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dowód zapłaty będzie miał także formę elektroniczną

Osoba składająca wniosek o dokonanie czynności urzędowej będzie mogła dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty skarbowej w ciągu trzech dni, a nie od razu
Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Określa ono nie tylko zasady dokumentowania jej wniesienia, ale i np. sposobu zwrotu.Najważniejsza zmiana pomoże z pewnością osobom, które o konieczności uregulowania tej opłaty dowiadywały się dopiero w chwili składania wniosku, pełnomocnictwa lub zgłoszenia. Stąd wziął się pomysł, aby można było dołączać dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię "nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty" (projektowany § 3 ust. 1). Obecnie obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje w chwili składania wniosku, pełnomocnictwa lub dokonywania zgłoszenia.Jeśli propozycja Ministerstwa Finansów wejdzie wżycie (a stanie się to po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw), to dowód wniesienia opłaty skarbowej będzie można dołączyć do wniosku w ciągu trzech dni od jego złożenia w urzędzie. Co ważn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA