fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od sprzedaży praw majątkowych trzeba czasem zapłacić PCC

To, czy sprzedaż praw majątkowych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zależy m.in. od miejsca ich wykonywania. Niestety, przepisy podatkowe nie precyzują, jak je ustalić
Coraz częściej mamy do czynienia z obrotem prawami majątkowymi pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w różnych państwach. Konsekwencje podatkowe takiej transakcji mogą istotnie wpłynąć na jej koszty.Za prawa majątkowe uważa się takie wartości, które są przenaszalne oraz reprezentują określoną ekonomiczną wartość. Są to m.in. wierzytelności czy udziały w kapitale lub majątku innych podmiotów. Ich zbycie może podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC).Ustawa o PCC wymienia wśród czynności podlegających opodatkowaniu m.in. sprzedaż oraz zamianę praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a). Warunkiem objęcia tych czynności PCC jest jednak spełnienie przesłanek określonych w art. 1 ust. 4. Przedmiotem transakcji muszą być:- prawa majątkowe wykonywane w Polsce lub- prawa majątkowe wykonywane za granicą, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została tu dokonana.Zatem sprzedaż praw mają...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA