fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Potrącenia z odprawy są limitowane

Rzeczpospolita
Pracodawca nie może swobodnie odbierać swoich należności z wypłacanych pracownikom kwot. Dotyczy to także odprawy emerytalnej lub rentowej
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.Gwarantuje im to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeks pracy[/link]. Jednakże przepisy branżowe, a także układy zbiorowe lub regulaminy wynagrodzeń obowiązujące w danym zakładzie, mogą przewidywać wyższe odprawy, np. w wysokości trzy- lub nawet sześciomiesięcznego wynagrodzenia.[srodtytul]Ochrona wypłat[/srodtytul]Przepisy kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę przed potrąceniami wypłat dokonywanych na rzecz pracowników. Ogranicza to znacznie swobodę pracodawców. Zakres tego ograniczenia określają art. 87 – 91 k.p., mające charakter norm bezwzględnie obowiązujących.Przy czym, choć wsp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA