fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Jak i gdzie odwołać się od decyzji serwisu gwarancyjnego?

Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak
Jan Bończa-Szabłowski
[b]- W połowie marca kupiłem nowy skuter na gwarancji. W czerwcu złamała się tzw. stopka. W serwisie nie chcą uwzględnić reklamacji i wymienić stopki. Co mogę dalej zrobić, jak się odwołać i gdzie?[/b]
Jeśli czytelnik jest [b]konsumentem[/b], może, ale nie musi, od razu odwoływać się od decyzji serwisu (co innego, gdyby kupił skuter na firmową fakturę VAT).
Czytelnik jako konsument ma prawo jeszcze raz zareklamować towar, tym razem u sprzedawcy. Takie uprawnienie daje mu ustawa o sprzedaży konsumenckiej.
[srodtytul]Reklamacja do sprzedawcy[/srodtytul]
Reklamację najlepiej sporządzić pisemnie i złożyć w siedzibie sprzedawcy.
Dobrym rozwiązaniem jest [b]sporządzenie jej kopii, na której sprzedawca potwierdzi podpisem lub pieczęcią datę jej złożenia[/b]. Ma to duży wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. [b]Jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni, to znaczy, że ją uznał[/b].
[ramka]W reklamacji składanej sprzedawcy należy:
- wskazać datę zakupu towaru i wystąpienia wady towaru (z jej opisem),
- określić w piśmie, że kupiony towar jest niezgodny z umową (np. nie nadaje się do celu, do jakiego towar tego rodzaju jest zwykle używany lub jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju),
- określić żądanie reklamacyjne: naprawa lub wymiana towaru.[/ramka]
Aby nie stracić uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, [b]należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia[/b].
[srodtytul]Inny sposób zawiadomienia[/srodtytul]
Czytelnik nie straci uprawnień, jeśli za pośrednictwem sprzedawcy złożył reklamację gwarancyjną do serwisu lub w inny sposób zawiadomił sprzedawcę o wadzie.
Jeśli wada zostanie stwierdzona w ciągu 6 miesięcy od wydania towaru, przyjmuje się, że istniała już przy zakupie, jednak ujawniła się po dłuższym czasie.
[srodtytul]Odwołanie na podstawie gwarancji[/srodtytul]
Jeśli czytelnik nie chce ponownie reklamować towaru, powinien dobrze zapoznać się z gwarancją. W dokumencie gwarancyjnym może zostać określona procedura odwoławcza. Gwarant może określić sposób odwołania od decyzji serwisu np. do producenta, upoważnionego przedstawiciela itp.
Jednak w tym wypadku czytelnik musi liczyć się z tym, że będzie musiał udowadniać, że nie uszkodził towaru mechanicznie. Reklamacja na podstawie przepisów ustawy jest o tyle korzystniejsza od gwarancji, że nie trzeba dyskutować ze sprzedawcą o przyczynach wystąpienia wady.
[srodtytul]Powiadomienie rzecznika[/srodtytul]
Sprawę reklamacji można również złożyć na ręce miejskiego rzecznika konsumentów, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta lub zawiadomić organizację konsumencką.
[i]Podstawa prawna:
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=60961B61C1F7BDF251440BF69893685C?id=166809]ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego[/link][/i]
[ramka][b]Czytaj więcej w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/55662.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Konsumenci » Reklamacja i rezygnacja z umowy[/link] [/b][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA