Nie czekaj zbyt długo na zwrot różnicy VAT

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Na wypłatę nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na konto bankowe trzeba trochę poczekać. Są jednak sposoby na przyspieszenie terminu zwrotu
Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć podatek zawarty w cenie kupowanych towarów i usług od podatku należnego, podlegającego wpłacie do urzędu.Niekiedy jednak – np. ze względu na sezonowość produkcji czy też prowadzenie działań inwestycyjnych, mogą mieć trudności ze skorzystaniem z tego prawa (nie występuje VAT należny, od którego można by było odliczyć podatek naliczony lub jego kwota jest zbyt niska).Dlatego prawodawca wprowadził instytucję zwrotu podatku. Jak w sposób optymalny z niej korzystać?Gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma dwa wyjścia:- może przenieść nadwyżkę na następne okresy rozliczeniowe (ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy) lub- wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy.Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawą o VAT[/link] zwrot r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL