fbTrack

Zyski z dzierżawy wolno opodatkować ryczałtem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[b]Czy przychód otrzymywany z dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z wybudowaną na niej stacją benzynową wolno opodatkować w formie zryczałtowanego podatku dochodowego? Dzierżawa wybudowanej na własnym gruncie stacji benzynowej nie spełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej. Zarówno ja, jak i mój mąż nie prowadzimy i nie zamierzamy prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej.[/b][b]Tak[/b]. Wynika tak z [i]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 6 sierpnia 2010 r. (IPPB1/415-535/10-2/JB). [/i]Izba potwierdziła w niej stanowisko wnioskodawców, że zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osoby fizyczne osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL