fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

E-faktura też bez e-podpisu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej w wersji elektronicznej i samodzielnie wydrukowanej przez podatnika nie stoi w sprzeczności z przepisami
[b]Tak uznał NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. (sygn. I FSK 1444/09)[/b]Zgodnie z art. 106 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link] sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę, której celem jest udokumentowanie dokonanej transakcji i wskazanie najważniejszych informacji z nią związanych, np. podstawy opodatkowania, stawki i kwoty podatku, itd.Przepisy wykonawcze określają szczegółowe zasady dotyczące wystawiania i przechowywania faktur. Mówią one m.in., że faktury są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Obowiązek terminowego i prawidłowego wystawiania faktur ciąży na sprzedawcy, który może zostać ukarany za niewywiązywanie się z niego.W praktyce faktura ma większe znaczenie dla nabywcy, dla którego suma kwot podatku określonych w otrzymanych fakturach stanowi podatek naliczony. [b]Posiad...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA