Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 207 z 8 grudnia 2009

[srodtytul]Nr 207 z 8 grudnia[/srodtytul]
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1595 – 1601): - [b]finansów[/b], dwa z 20 listopada, w sprawie:
– postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub doradztwa inwestycyjnego; wejdzie w życie 23 grudnia, – przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich; 1 stycznia 2010 roku, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 9 i 19 listopada, w sprawie: – wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych, – opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów; oba 23 grudnia, - [b]sprawiedliwości [/b]z 23 listopada w sprawie czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (zmiana); 23 grudnia, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 19 listopada w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP; 23 grudnia, -[b] spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej[/b] z 24 listopada w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku; 23 grudnia. [b] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1602) z 24 listopada (SK 36/07) o zgodności z konstytucją art. 241 § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334009]Dz.U. Nr 207 [/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL