Ubezpieczenia

Profity dla obu stron

Agnieszka Łukawska dyrektor sprzedaży w Legg Mason Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Boston Media
Odpowiedzialna firma adresuje działania CSR do różnych grup interesariuszy. Niezwykle istotną grupę stanowią pracownicy, bez których sukces firmy jest niemożliwy.
Doskonałym narzędziem CSR skierowanym do pracowników jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Polega on na tym, że pracodawca dokonuje na rzecz pracowników wpłat, które są inwestowane z myślą o emeryturze, a cały proces jest przejrzysty i bezpieczny dzięki nadzorowi państwa – PPE są rejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego, która w szczególności bada ich zgodność z przepisami prawa.
Pracodawcy są zgodni, że tylko odpowiedzialne podejście do pracowników przyciąga utalentowane osoby, które identyfikują się z firmą, a ich działalność przynosi pracodawcy wymierne profity Agnieszka Łukawska, Legg Mason TFI Dlaczego PPE jest tak ważny? Przede wszystkim dlatego, że nasze przyszłe emerytury z systemu obowiązkowego będą niskie. Eksperci szacują, że wyniosą one ok. 40 – 60 proc. wynagrodzenia. Doświadczenia Legg Mason pokazują, że niestety większość z nas nie zdaje sobie sprawy ze skutków reformy emerytalnej, której rzeczywistym celem nie było wcale podniesienie świadczeń, tylko przerzucenie odpowiedzialności za przyszłe emerytury z państwa na samych obywateli. A waga PPE jest trudna do przecenienia. Na koniec 2008 r. średnia wartość rachunku w OFE wynosiła 9 368 zł, podczas gdy średnia wartość rachunku prowadzonego w ramach PPE wyniosła 11 325 zł. Tymczasem na ponad 13 mln obywateli objętych nowym systemem emerytalnym jedynie 850 tys. posiada IKE i tylko 325 tys. objętych jest PPE. W tym kontekście utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego jest miarą odpowiedzialności pracodawcy, który motywując pracowników jednocześnie pomaga im zgromadzić środki na godne życie na emeryturze. Tworzenie PPE to czas konsultacji z załogą, co poprawia komunikację w firmie i ma walor edukacyjny. Niezależnie od funkcji motywacyjnej, utworzenie PPE jest też dla firmy korzystne finansowo - wpłaty do PPE są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Zaoferowanie PPE jest dla pracodawcy tańsze niż danie podwyżki, a pracownika obciąża jedynie podatek od składki. Co ważne – wypłaty środków z PPE są zwolnione z tzw. „podatku Belki”.
Pracodawcy są zgodni, że tylko odpowiedzialne podejście do pracowników przyciąga utalentowane osoby, które identyfikują się z firmą, a ich działalność przynosi pracodawcy wymierne profity.
Źródło: The Boston Globe

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL