Podatek można odliczyć, ale tylko w ramach limitu

Podatnik, który skorzystał z odliczenia VAT w związku z użytkowaniem samochodu na podstawie leasingu operacyjnego i następnie odkupił to auto, będzie mógł ponownie odliczyć VAT do ustawowego limitu
Wielu przedsiębiorców wykorzystuje w swojej działalności samochody osobowe, które użytkowane są na podstawie umowy leasingu. Najczęściej zawierane na rynku są umowy, w których zgodnie z przepisami o podatku dochodowym czynsz stanowi w całości koszt uzyskania przychodów korzystającego (leasing operacyjny).W świetle [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] leasing operacyjny jest co do zasady traktowany jak usługa.Dla przedsiębiorcy, który pełni funkcję korzystającego, istotne jest ustalenie, w jakim zakresie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT od faktur z tytułu opłat leasingowych.[srodtytul]Obowiązuje ograniczenie[/srodtytul]Co do zasady, jeśli przedmiot leasingu jest wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej, podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego od opłat leasingowych. Ustawa o VAT przewiduje ograniczenia m.in. w odniesieniu do leasingu samochodów osobowych.Zgodnie z art. 86 u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL